Video

Rekommenderas bland annat av:

Habilitering & Hälsa vid Stockholms läns landsting

Barnlogopedmottagningen i Västra Götalandsregionen

Logopedin vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg

Intervjuer & Nyhetsinslag